จองรถและรายระเอียด ตามรายระเอียดด้านล่าง

-ตารางสำหรับเช่ารถ

-การจองรถต้องแจ้งรายระเอียดทางแฟกส์หรือ อีเมลเท่านั้น

-การจองคนจองต้อมีอายุ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น

-หลักจากแจ้งการจองผ่านทาง อีเมลหรือแฟกส์และรอการตอบกลับจากเรา

-เราจะตอบกลับการจอกก่อน1วันทำการ หรือก่อนหน้าถ้ามีการจองล่วงหน้าหลายวัน

-เราไมรับจ่ายทาง ออนไลท์ เครดิตกราดร์

-จ่ายเงินที่คนขับรถก่อนออกเดินทางหรือผ่านธนาคารตามธนาคารที่เรามีอยู่

-หลักจากตกลงรายระเอียดเราจะคอนเฟิมร์ลูกค้าทางแฟ๊กหรือ อีเมลย์

-เราจะส่งแผนที่รายระเอียด เพื่อท่ะง่ายกับคนขับรถ

-อย่าลืม ปริ้น รายระเอียดการจองและแผนที่ก่อนออกเดินทาง

-คนขับรถจะถามรายระเอียดก่อนออกเดินทางเพื่อง่ายต่อการเดินทาง

-คนขับรถจะดูแลในเรืองกระเป๋าเดินทางใส่ในรถ

-เช๊คกระเป๋าสัมภาระก่อนออกเดินทาง

-คนขับอาจถามถึงพาสปอส เผื่อให้แน่ใจว่าคุณจองรถจริงก่อนออกเดินทาง

-ในการจองกรุณาใส่รายระเยดให้ครบ เวลา เครื่องลงเวลาไหน หมายเลขเครื่อง เพื่อง่ายต่อการจองขอลคุณและของเรา

-ถ้าหากมีการเปลียนแปลงเวลากรุฯแจ้งเราก่อนภายใน 2 ชั่วโมง เผื่อที่เราจะไม่ใด้เก๊บเงินคุณค่าผิดนัด

-ถ้าไม่แจ้งก่อนว่างหน้าเราจะทำการเรือกเก๊บเงินค่าเสียเวลา 200 ต่อหนึ่งชั่วโมง

-บริการของเรามีประกันปะเภท 1.ในกรณีอบัตเหตุ

-ถ้ารถเสียในระหว่างเดินทางเราจะแก้ใขปัญหาและให้คุณเดินทางถึงที่หมายทันเวลา

-ถ้าหากเกิดการผิดพลาดที่เกิจากบริษัท ผิดเวลาเราจะชดเชยค่าตั๋วเครื่งบินถ้าลูดค้าต้องการ แต่ถ้าไม่ใช่ความผิดพลาดของทางบริษัทเนื่องจากการล้าช้าของทางลูกค้า ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆๆ ทั้งสิ้น

-จำข้อนี้ คุณไม่สามารถเดิมสุรา หรือสูบบุรีในรถ

-ค่าใช้จ่าย จะจ่ายราคาตามใบแจ้งการจองเท่านั้น

-การรับส่งต้องตรงต่อเวลา

-การยกเลิกต้องยกเลิก ก่อน 24 ชั่วโมง ถ้าคุณยกเลิก หลัง 24 ชั่วโมงคุณต้องค่าเสียหาย 100% เต๊มเท่านั้น

-เราแจ้งให้ทราบว่ารถของเราอะอาดปลอดภัย

-เก้าอี้ภานในรถนั่งสบาย

-ราคาจะรวมในบริการตามตาราง

- vat จะอยู่ในราคาบริการ

-ถ้าหากคุณลืมสิ่งของในรถ และเราพบเห๊นสิ่งของที่คุณลืมทางลูกค้าต้อมารับหรือให้เราส่งกลับลูกค้าต้องเป๊นคนเสียค่าใข้จ่ายเองเท่านั้นถ้าข--หลังจาก 14วันเราจะไมรับผิดชอบใดๆๆทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นเวลาลงจากรถควรเช๊คสัมภาระของคุณให้เรียบร้อย

สิ่งของเหล่านั้นเราจะทำการบริจากให้กับคนอยากจน

-ในรถสามรถนั่งได้ตามจำนวนที่จองเท่านั่น ถ้ามีการเพิ่มจำนานคนต้องจ่ายเพิ่มคนละ 500 บาท

-คนขับรถจะบริการยกกระเป๋าและเปิดประตูให้ทุกครั้งและถ้าพบสิ่งของเสียหายเราจะทำการเรียกเก๊บเงินจุดละ 3000 บาท

- ข้อห้าม ไม่ควรใช้ปากกาขีดขว่านภายในรถหรือทำให้ฉีกขาด คนขับรถจะทำการตรวจสอบทุกครั้งก่อนลูกค้าลงจากรถ

-ในรถของเรามีกล้องทั้งข้างในและข้างนอกรถ

-ทางบริษัทสามารถยกเลิกการจองได้ถ้าทางเราว่าจะนำรถของเราไปในงานเลี้ยงที่ผิดกฎ

-ถ้าลูกค้าไม่ประทับใจในบริการสามรถแจ้งมายังบริษัทใด้ ทางโทรศัพท์หรือ อีเมลเพื่อทางบริษัทจะได้ปรับปรุงแก้ใข

-คนขับรถจะรอณจุดนัดพบด้วยกระดาษ A4 เขียนชื่อคุณจะงานกับการรอรับ

-คนขับจะรอตามที่เขียนบอกในแผนที่

-ถ้าไม่สามรถหาคนขับรถเจอภายใน 10 นาที สามารถติดต่อมายังสำนักงานของเราได้ ตามเบอร์โทรที่อยู่ในใบจอง

-คุณสามรถให้ทิปเป๊นสินน้ำใจกับคนขับรถใด้ ตามความพอใจ

-.ในรถมีบริการ ฟีร wifi พาสเวิอด จะอยู่ที่หลังเก้าอี้คนขับ

-ในรถสมารถนั่งได้ 8 คนรวมกระเป๋า

-ทุกข้อถ้าคุณตกลงสามรถยอมรับข้อตกลงของเราได้ ทางอีเมล

รวดเร๊วปลอดภัย

สะดวกสบาย

ราคาถูก

บริการยอดเยียม